ibuedu, Author at International Burch University - Page 98 of 503
May 21, 2019

Erasmus + program: Prof. Dr. Nicolae Bibu and Mrs. Aureliana Cosmina Macarie from Romania visited IBU

Dean of the Faculty of Economics Prof. Dr. Natasa Tandir had the opportunity to host a professor and introduce him to the way of work and […]
May 21, 2019

Erasmus + program: Prof. dr. Nicolae Bibu i gđa. Aureliana Cosmina Macarie iz Rumunije u posjeti IBU

Dekanesa Fakulteta za Ekonomiju prof. dr. Nataša Tandir imala je priliku da ugosti profesora i upozna ga sa načinom rada i studiranja na IBU. Nakon održanog […]
May 16, 2019

Prof. Dr. Mirsad Hadžikadić gave a Lecture at Burch University

The Department of International Relations and European Studies of International Burch University organized a lecture by Prof. dr. Mirsad Hadzikadic, a president of the Platform for […]
May 16, 2019

Prof. dr. Mirsad Hadžikadić poručio studentima: “Vi budite promjena u vašem društvu”

Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burch univerziteta organizovao je predavanje prof. dr. Mirsada Hadžikadića, predsjednika Platforme za progres i bivšeg kandidata za člana […]