Ayse Yilmaz Master’s Thesis Defense - International Burch University
Emin Osman Uygur Master’s Thesis Defense
September 16, 2021
Aldiana Laličić Master’s Thesis Defense
September 16, 2021

In partial fulfillment for the requirements for the degree of Master of Turkish language and literature Ayse Yilmaz will defend her Master’s Thesis titled:

„Bosna Hersek’te Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Etkinliğini Geliştirme Amaçli Sosyal Medya Kullanimlari Ve Kazanimlari: Tuzla Üniversitesi Örneği“.

Date: 28th September 2021

Time: 15:00

Location: Online