BBC: Seminar „Javni nastup“ - International Burch University

BBC: Seminar „Javni nastup“

1

1

Cilj seminara je pružiti praktične savjete prevazilaženja treme pri javnim nastupima ali i ukazati na nekoliko trikova koji ostavljaju dojam dobrog retoričara.

Alisa je govorila o važnosti vještine govora te kako dobri retoričari mnogo brže „prodaju“ proizvod ali i sebe. Vještina govora bitan je segment poslovnog društva te se osobama sa manjkom samopuzdanja preporučuju praktične vježbe i trikovi prevazilaženja.

Alisa Vrabac rođena u Sarajevu ‘70-ih godina. Sa 15. godina  je otišla u Sjedinjene Američke Države gdje je u samom vrhu svoje klase završila srednju školu i fakultet.  Fakultet je završila na Univerzitetu u Pennsilvaniji, na odsjeku Mas komunikacija i to odnose s javnošću (PR) i publicitet 1999. godine, program studija koji traje 4 do 5 godina.U okviru studija, specijalizirala se za odnose s javnošću i medijima, psihologiju masa, marketing, psihologiju te neverbalnu komunikaciju.Istvremeno je završila sporedni studij na Ekonomskom fakultetu na odsjeku poslovnih nauka i marketinga. Danas je predsjednica „PROF komunikacije“ ali i edukator/predavač verbalne, neverbalne i plitičke komunikacije