Biblioteka - International Burch University

Biblioteka

Posjetite katalog svih knjiga koje se nalaze u našoj biblioteci:  library.ibu.edu.ba

 

IBU biblioteka je osnovana akademske 2009/2010 godine i za kratko vrijeme je fond dostigao velik broj bibliotečkih jedinica.

U biblioteci Burch univerziteta se nalaze uglavnom literatura i časopisi u skladu sa odsjecima koji se nalaze na univerzitetu. Biblioteka posjeduje 23 676 bibliotečkih jedinica u printanom obliku, 2 500 u elektronskom, 2613 časopisa te CD-ove, kasete, karte. Biblioteka posjeduje literaturu iz 28 oblasti: Ekonomije, Engleskog jezika i književnosti, Informatike, Turskog jezika i književnosti, Historije, Psihologije, Pedagogije itd. Osim navedene literature, u biblioteci se nalazi donirana literatura iz nekih drugih oblasti: Religija, Historija, Politika, Fizika, Hemija, Biologija, Matematika, Psihologija, Filozofija, Sociologija itd. Literatura je na engleskom, turskom, francuskom, italijanskom te našem jeziku kao i časopisi.

Pored ovoga u biblioteci se nalaze kompjuteri preko kojih osoblje može pristupiti elektronskim bazama (EBSCO, ELSEIVER, EMERALD SCIENCE DIRECT, IXXX XPLORE te još takvih 27 elektronskih baza). Biblioteka koristi on line bibliotečki program „KOHU“ te je tako u kataloškoj vezi sa bibliotekama najvećih svjetskih univerziteta i to: Istanbul Tehnical university, Hacettepe university Library, Koc university Library, New York public Library, Columbia university, New York university Libraries, Ege university Library, ODTU, Sabanci University Library, Smithsonian institution Libraries.

Biblioteka Burch univerziteta posjeduje potpisane sporazume o suradnji sa bibliotekom Sultan Mehmed Fatih Univerziteta te bibliotekom Alba Iulia iz Rumunije. Nedavno je organizovana međubibliotečka razmjena i još neki drugi vidovi aktivnosti sa ciljem marketinške promocije biblioteke Burch univerziteta. Razmjena se obavila sa Bibliotekom Orijenatalnog instituta u Sarajevu, Bibliotekom grada Bihaća, Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine, Gradskom bibliotekom Bosanska Krupa. Podijeljeno je mnoštvo promotivnog materijala, održane video projekcije i tribine, i to sve u svrhu daljnje suradnje između biblioteka te promocije istih.

IBU biblioteka na početku svake akademske godine naručuje najnovija izdanja knjiga i to od najvećih svjetskih izdavača:Pearson, Chengage Learnig, Prentice Hall. Na početku svake akademske godine organizuje se izložbena prodaja knjiga od istih izdavača.

 

Popis donatora bibliotečkih jedinica:

Lista osoba koje su donirale našu biblioteku

Lista donatora

Lista donatora od 31.03.2011

Lista donatora od 14.04.2011

Lista donatora od 20.04.2011

Lista donatora od 21.04.2011

Lista donatora od 25.04.2011

Lista donatora od 03.10.2011

Lista donatora (Februar 2015)

Lista donatora (Mart 2015)

Lista donatora (April 2015)

Lista donatora (Maj 2015)

Lista donatora (Juni 2015)

Lista donatora (Juni 2015) – 2

Lista donatora (Juni 2015) – 3

Lista donatora (August 2015)

Lista donatora (Septembar 2015)

Lista donatora (Novembar 2015 – 1)

Lista donatora (Novembar 2015 – 2)

Lista donatora (Februar 2016)

Lista donatora (July 2016)

Lista donatora (July 2016)

Lista donatora (Oktobar 2017)

 

Preuzmite uputstvo za rad biblioteke ovdje: DOWNLOAD