Brigadna generalka NATO-a održala predavanje Burch studentima - International Burch University

Brigadna generalka NATO-a održala predavanje Burch studentima

20196

20196

Predavanje Marti J. Bissell, brigadne generalke NATO-a započeto je informacijama o historiji NATO saveza, kada se dvanaest zemalja međusobno obavezalo da će spriječiti potencijalnu agresiju bilo koje strane sile, 4. aprila 1949. Godine.

Zatim se osvrnula na zajedničke vrijednosti NATO-a, među kojima su demokratija, mir i stabilnost, sloboda i vladavina zakona. Bissell je objasnila član 5 Sjevernoatlantskog sporazuma, takozvanu klauzulu o međusobnoj odbrani, koja osigurava da napad na jednu državu članicu bude napad na sve članice Sjevernoatlantskog pakta. Član 5 predstavlja zalaganje za odbranu i promovisanje sigurnosti članica NATO-a.

Prilikom informisanja studenata na proces pristupanja NATO-u i proces ulaska u NATO kao i na zahtjeve koje zemlje potencijalne članice u NATO-u moraju ispuniti, Bissell je istakla da postoje  mitovi o NATO-u koji  se baziraju na pogrešnoj percepciji koje ljudi imaju prema ovoj organizaciji.

Studenti sa Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije IBU i Richmond Park College Sarajevo sa posebnom pažnjom su pratili predavanje o NATO-u, misijama i vrijednostima Saveza i o njegovim ciljevima. Zatim su uslijedila pitanja kod kojih je studente interesovalo gdje je BiH trenutno na putu ka NATO-u, razlozima zbog kojih bi BiH trebala pristupiti NATO-u i koje su prepreke na putu ka Savezu.

U svojim odgovorima, Bissel je između ostalog istakla da je BiH daleko od članstva, ali da ima potencijal u vojnim vježbama i obuci za NATO snage zbog geografskog položaja. Ponovila je koje zajedničke vrijednosti nosi NATO savez, te da bi to trebao biti i put BiH.

Gostujuće predavanje brigadne generalke NATO-a Marti J. Bissell organizovao je studentski klub poznat kao Burch Diplomacy Club koji je najavio da će i u naredom periodu pozivati i dovesti kvalitetne gostujuće predavače.