Administracija - International Burch University
 

Administracija

Ime Pozicija E-mail
Mensur Zoletić, LL.M. Generalni sekretar mensur.zoletic@ibu.edu.ba
Admir Salihagić Talent Menadžer i Šef ureda za marketing i odnose s javnošću admir.salihagic@ibu.edu.ba
Senahid Kahteran Šef Pravne službe senahid.kahteran@ibu.edu.ba
Enes Biber Saradnik Ureda ljudskih resursa enes.biber@ibu.edu.ba
Mirdin Zilić Šef Ureda ljudskih resursa, Zamjenik Generalnog sekretara,Šef Ureda ljudskih resursa, Sekretar Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke mirdin.zilic@ibu.edu.ba
Adil Bilalić Šef studentske službe adil.bilalic@ibu.edu.ba
Selma Omeragić Mehmedspahić Viša službenica za studentska pitanja selma.omeragic@ibu.edu.ba
Selma Pilav Viša službenica za studentska pitanja selma.pilav@ibu.edu.ba
Haris Tandir Menadžer za promociju i komunikacije haris.tandir@ibu.edu.ba
Elvira Čolo Menadžer za promociju i komunikacije elvira.colo@ibu.edu.ba
Amra Kuljančić Menadžer društvenih mreža amra.kuljancic@ibu.edu.ba
Emina Mekić Šefica Ureda za međunarodnu saradnju i projekte emina.mekic@ibu.edu.ba
Bećir Isaković Šef Ureda za IT podršku becir.isakovic@ibu.edu.ba
Sedin Sabljica Administrator mreže sedin.sabljica@ibu.edu.ba
Jasmin Koldžo Administrator sistema jasmin.koldzo@ibu.edu.ba
Izudin Tatarević Bibliotekar izudin.tatarevic@ibu.edu.ba
Zerina Novalić Šefica računovodstva zerina.novalic@ibu.edu.ba
Ajdin Mekić Saradnik za izvršenje budžeta ajdin.mekic@ibu.edu.ba
Anesa Jabučar Sekretar Fakulteta za inženjering i prirodne nauke anesa.jabucar@ibu.edu.ba
Azrudin Koldžo Šef Ureda za tehničke poslove azrudin.koldzo@ibu.edu.ba

Administrativne, pravne i tehničke poslove na Univerzitetu obavlja Sekretarijat Univerziteta putem stručnih službi, ureda rektora i prorektora. Sekretarijatom upravlja Generalni sekretar koji obavlja poslove u okviru aktivnosti Univerziteta i njegovih tijela u sljedećim oblastima:

 • upravno pravo i administrativni poslovi;
 • podučavanje;
 • naučno istraživanje;
 • izdavaštvo;
 • međunarodna saradnja;
 • finansije;
 • planiranje investicija;
 • protokolarni zadaci i odnosi s javnošću;
 • informativno-dokumentacijska podrška;
 • ekonomske i tehničke aktivnosti;
 • upravljanje objektima i njihova sigurnost;
 • pomoćne i druge aktivnosti.
 • Sekretarijat Univerziteta je organizovan po odjelima na sljedeći način: