Prečice

Realizovana konferencija “"Bosanskohercegovačke pravne tradicije u procesu prilagodbe pravnim tekovinama evropske unije"
Dec 10, 2013

Realizovana konferencija “"Bosanskohercegovačke pravne tradicije u procesu prilagodbe pravnim tekovinama evropske unije"