Prečice

Nov 21, 2011

Konferencija "Cloud računarstvo danas i u budućnosti"

 

Kompjuterski klub Internacionalnog Burč univerziteta (IBUCC), koji djeluje pri Fakultetu za inžinjering i informacijske studije organizuje predavanje koje će u okviru teme cloud računarstva dati odgovore na neka osnovna pitanja poput pristupa ovom vidu usluge, informacije o osnovama, kao i stručne detalje vezane za temu i moderne tokove u ovoj oblasti.


Tema: „Cloud računarstvo danas i u budućnosti“


Predavač: Dino Kečo, senior programer

 


Datum: 24.11.2011. godine


Vrijeme: 16:00 


Mjesto: Sala za konferencije103

 

 

Print: doc, pdf