Prečice

Apr 11, 2012

Akcija uređenja univerzitetske bašte

 

Pozivamo sve studente, akademsko i administrativno osoblje da učestvuju u akciji uređenja univerzitetske bašte i daju svoj doprinos sađenjem cvijeća.


Akcija je planirana za 12. april 2012. godine, sa početkom u 12:30.

 

Print: doc, pdf