Prečice

Apr 27, 2012

Rezultati prijemnog ispita za stipendije 2012

Konačna lista dodijeljenih stipendija i popusta za studiranje na Internacionalnom Burč univerzitetu, koja je sastavljena na osnovu rezultata prijemnog ispita održanog 21. aprila 2012. godine i parametara navedenih u dokumentu je ispod.

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA STIPENDIJE 2012

 

Print: doc, pdf