Prečice

May 11, 2012

Programi razmjene studenata

Dragi studenti,

Proces aplikacije za programe razmjene studenata za sljedeću akademsku godinuje počeo. Internacionalni Burč univerzitet je uspostavio saradnju sa:

Institut za bizinis menadžment, Karachi, Pakistan

Fatih univerzitet, Istanbul,Turska

Studenti koju su zainteresovani da se uključe u program i nastave sticati znaje u drugačijem kulturnom okruženju, neka se jave u Službu za međunarodne kontakte i podnesu aplikaciju.

Kontakt osoba: Hamdo Neretljak

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf