Prečice

Jun 07, 2012

Testiranje poznavanja engleskog jezika zakazano za 22. juni

Kandidati koji apliciraju za upis na IBU do 15. juna, biće podvrgnuti testu znanja engleskog jezika (IBU English Proficiency Examination, IBU EPE), koji će se održati 22. juna u 14:00 sati, na Univerzitetu. Lična karta je obavezna za svakog kandidata pri ulasku na IBU EPE a test je u pisanoj formi.

Datum i vrijeme narednog IBU EPE testa će biti objavljeni na internet stranici univerziteta, kada se podnese određeni broj aplikacija.

Kandidati čije se srednjoškolsko obrazovanje provodilo na engleskom jeziku su oslobođeni IBU EPE testa.

 

PRIMJERAK TESTA

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf