Prečice

Jun 25, 2012

Rezultati testiranja znanja engleskog jezika

 

Rezultati testiranja znanja engleskog jezika održanog 22. juna 2012. godine objavljeni su ispod. Kandidati koji su prošli na ispitu oslobođeni su pohađanja pripremne nastave iz engleskog jezika, dok studenti koji nisu zadovoljili kriterij poznavanja jezika imaju mogućnost ponovnog polaganja ispita koji će se održati u septembru. Svi detalji vezani za održavanje novog ispita biće blagovremeno objavljeni na našoj web stranici.

STUDENTI KOJI SU OSLOBOĐENI POHAĐANJA PRIPREMNE NASTAVE


1. Amra Dorić
2. Nejra Pinjo
3. Muamer Seljubac
4. Enisa Musić
5. Senija Ogrić
6. Mustafa Luboder
7. Anes Prentić
8. Asmir Salkić
9. Dino Muminagić
10. Denis Isaković
11. Jasmin Kreho
12. Medina Obralija
13. Kerim Kurtagić
14. Mirna Alagić
15. Emina Rizvić
16. Nađa Skopljak
17. Amira Idrizović
18. Muhamed Music

 


STUDENTI KOJI TREBAJU PONOVITI TEST U SEPTEMBRU


1. Omer Sarajlić
2. Ahmet Osmanović
3. Mirsad Čikarić
4. Velida Krajinić
5. Šefko Hadžić
6. Lamija Durmiš
7. Abdulmalik Begović
8. Eldin Babić
9. Admir Šabanović
10. Haris Vilajet
11. Jasmin Hadžialijagić
12. Armin Nukić
13. Enis Gegić
14. Delila Hadžić
15. Zarifa Abazović
16. Armin Demir
17. Emina Meštrovac
18. Danira Mešaljić
19. Salema Begović
20. Kenan Kadušić
21. Seid Malanović
22. Belma Bilić
23. Haris Magrdžija
24. Ekrem Nurović
25. Emir Mursalović
26. Albenita Hajrović
27. Merjem Dautović
28. Arnela Jasević
29. Muhamed Memišević
30. Ado Mekić
31. Ilhana Karadža
32. Mila Bečirović
33. Demir Mahmutović
34. Haris Dautović
35. Benjamin Dedić
36. Naser Luković
37. Senedin Hrnjica
38. Danina Hasanaj
39. Haris Tiro
40. Anita Kelmendi
41. Malik Bešlagić
42. Adisa Šabotić
43. Zlatan Husukić
44. Arvin Oprašić

 

Print: doc, pdf