Prečice

Jul 13, 2012

Ekonomski fakultet – Izvještaj u vezi ljetne škole

 

Ovim putem vas obavještavamo da su na Odsjeku za menadžment u sklopu ljetne škole otvoreni sljedeći predmeti:


- ECO 205 Mikroekonomija
- ECO 206 Makroekonomija
- BUS 341 Operativna istraživanja

 

Print: doc, pdf