Prečice

Oct 03, 2012

Profesor Vivian Cook na lingvističkim radionicama

Odsjek za engleski jezik i književnost Internacionalnog Burč univerziteta vas poziva na lingvističke radionice Second Language Learning and Language Teaching koje će održati istaknuti profesor Vivian Cook.

 

Datum: 16. 10. 2012. (utorak)

Mjesto: IBU kampus, konferencijska sala, 3. sprat, zgrada A

Vrijeme: 11:00, prva radionica

Tema: THE ROLE OF THE L1 IN TEACHING (90 minuta)

Vrijeme: 16:00, druga radionica

Tema: STRATEGIES FOR LEARNING AND PROCESSING LANGUAGE (90 minuta)

Učešće na obje radionice je besplatno.

Kontakt: eng[email protected]

http://ell.ibu.edu.ba

033944424

Vivian Cook je profesor Primjenjene lingvistike na Fakultetu za edukaciju, komunikaciju i jezičke  nauke, Univerziteta Newcastle u Engleskoj. Poznat je kao pisac mnogobrojnih knjiga i udžbenika za učenje stranog jezika.

Osnivač je i prvi predsjednik Europske asocijacije stranih jezika (European Second Language Association), kao i jedan od osnivača udruženja Writing Systems Research.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf