Prečice

Dec 20, 2012

Prvi godišnji studentski simpozij

Cilj Prvog godišnjeg studentskog simpozija je okupiti studente sličnih područja interesovanja i podstaći ih na istraživanje određenih tema, kako bi uspješno oblikovali zajedničku budućnost.


Imajući u vidu da je Internacionalni Burč univerzitet odlučan u zalaganju za stalno usavršavanje i rad za napredak obrazovanja u Bosni i Hercegovini, od ove godine počinjemo sa godišnjom organizacijom studentskog simpozija.

Cilj Prvog godišnjeg studentskog simpozija je okupiti studente sličnih područja interesovanja i podstaći ih na istraživanje određenih tema, kako bi uspješno oblikovali zajedničku budućnost. Ovo je odlična prilika da se ljudi različitih profila upoznaju, razmijene ideje i povežu u ostvarenju budućih projekata.

Pozivamo sve naše studente, kao i studente sa drugih visokoškolskih ustanova da učestvuju, jer vjerujemo da saradnjom mogu napraviti značajan uticaj na dobrobit i razvoj svojih zajednica.

DATUM: 7. mart 2013.
MJESTO: Internacionalni Burč univerzitet, Sarajevo
PODRUČJA: Dobrodošli su radovi iz svih akademskih područja
Rok za predaju apstrakta je 15. februar 2013, do 17:00 sati

Prijava apstrakta

Svoje apstrakte do 300 riječi šaljite na e-pošta adresu [email protected] ili Ensaru Mekiću (Služba za izradu projekata, Internacionalni Burč univerzitet, Francuske revolucije bb, 71 210 Ilidža, Sarajevo, Bosna i Hercegovina).

Preporučena metoda slanja je putem e-pošte, sa naznakom “Apstrakt za studentski simpozij” u nazivu.

Prezentacija rada na prvom studentskom simpoziju

Trajanje svake prezentacije rada trebalo bi biti 15 minuta, sa petominutnom diskusijom nakon toga. Odabrani radovi bit će objavljeni nakon simpozija u posebnom izdanju IBU izdavaštva.

Očekujemo Vaše prijave!

 

Print: doc, pdf