Prečice

Mar 09, 2012

Odluka Skupštine KS o davanju saglasnosti za osnivanje novih odsjeka

Na osnovu podnesenog zahtjeva za osnivanje novih odsjeka na Fakultetu za injženjering i informacijske studije, Internacionalnog Burč univerziteta, Skupština Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj 05. 03. 2012., donijela Odluku o davanju saglasnosti za osnivanje:

- Odsjeka za arhitekturu

- Odsjeka za genetiku i bioinženjering

- Odsjeka za elektrotehniku

u skladu sa priloženim elaboratima o opravdanosti osnivanja pomenutih odsjeka.

 

Odluka je stupila na snagu na dan donošenja i objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

 

Primjerci pojedinačnih odluka u pdf formatu:

Skupština KS Odluka o osnivanju Odsjeka za arhitekturu

Skupština KS Odluka o osnivanju Odsjeka za genetiku i bioinženjering

Skupština KS Odluka o osnivanju Odsjeka za elektrotehniku

 

Print: doc, pdf