Prečice

May 06, 2013

Predavanje Jovana DIvjaka

Predavanje će biti održano na B/H/S jezicima.


Predavač: Mr. Jovan Divjak, Izvršni direktor udruženja "Obrazovanje gradi BiH" (OGBH)

Tema: Ciljevi i aktivnosti udruženja OGBH

 

Datum: 7. maj
Vrijeme: 11.00
Mjesto: B blok, sala 103

 

Print: doc, pdf