Prečice

Sep 12, 2013

Obavještenje za studente postdiplomskih studija

Obavještavamo vas da je rok za prijavu za postdiplomske studije u akademskoj 2013/2014. godini 15.septembar 2013.
Sve prijave koje budu podnešene nakon toga neće biti uzete u razmatranje.