Prečice

Oct 21, 2013

Radionica sa profesoricom Charlotte Brewer sa Oksford univerziteta

Služba za naučno-istraživački rad i međunarodne odnose poziva vas da prisustvujete radionicama uvažene naučnice profesorice Charlotte Brewer sa Oxfordskog univerziteta.


Radionice:

Datum: 31. oktobar (četvrtak), 2013
Mjesto održavanja: A-blok, konferencijska sala (3. sprat)

11:00 Izrada oksfordskog engleskog rječnika

16:00 Autori i periodi u oksfordskom engleskom rječniku: šta nam OER govori o historiji engleskog jezika (mjesto održavanja: B blok, učionica 205)

***

Charlotte Brewer je profesorica engleskog jezika i književnosti na Oxford univerzitetu. Njen trenutni projekt OER pokriva zastupljenost pojedinih autora i razdoblja, posljedice njegovog uticaja na istoriju književnosti i lingvistike i njegovo tretiranje područja jezika koja se odnose na kulture i društva (npr. politika, spol i rod, korištenje i ispravnost).