Prečice

Erasmus + Exchange aplikacijski program
Oct 27, 2015

Erasmus + Exchange aplikacijski program

Erasmus + projekt sa Alba Iulia University: Odabir studenata je otvoren


Alba Iulia Univerzitet  za 2. semestar akademske godine 2015-2016, otvorio je registraciju dolaznih  studenata (ukupno 2) u okviru Erasmus + Mobilnosti  pojedinaca iz Bosne  i Hercegovine.

Izbor studenata je otvoren do kraja oktobra 2015. godine.

**

Alba Iulia Universiy  je javna  visoko - obrazovna  i istraživačka  institucija osnovana 1991. godine u Rumunskoj. To je državna institucija, integrirana u nacionalni sistem visokog obrazovanja, koji funkcionira na osnovu rumunskog  Ustava, Zakona o obrazovanju,  Povelje  univerziteta  i vlastitim propisima.

Univerzitet sadrži   četiri  fakulteta u sklopu kojih se nalazi više odsjeka:

-Povijest i filologija

-Teologija

-Zakon i društvene nauke 

-Znanosti