Prečice

Horizont 2020 Program rada
Oct 19, 2015

Horizont 2020 Program rada

Željeli bismo vas obavijestiti da je program rada 2016-2017 Horizon 2020. godine usvojila Komisija EU 14.10.2015 i objavila  na portalu  15.10.2015. godine.

Sve programe rada koji se odnose na odgovarajuće odjele možete pronaći  OVDJE i bilo kakve detaljne informacije o Horizont 2020 OVDJE.