Prečice

Polaganje ispita iz engleskog jezika
Aug 27, 2015

Polaganje ispita iz engleskog jezika

Ovo je obavijest za sve kandidate za upis na BURCH univerzitet, da će se ispit iz engleskog jezika održati 8. septembra 2015. godine u 11.00 h, u glavnoj zgradi (B blok, soba 103-102).


Položeni ispit  engleskog jezika je preduslov za  studijski programa na BURCH univerzitetu, budući da se cjelokupna  nastava  izvodi na engleskom jeziku.

 

Za više informacija o ispitu, pozovite:  033 944 400 ili [email protected]