Prečice

Student Exchange Program: Süleyman Şah University (SSU) Istanbul
Oct 25, 2015

Student Exchange Program: Süleyman Şah University (SSU) Istanbul

Institucionalni sporazuma između BURCH i Suleyman Sah univerziteta


Süleyman Şah Univerzitet je objavio poziv  za razmjenu studenata za proljtni  semestar 2016. pod institucionalnim sporazumom s BURCH univerzitetom u Sarajevu.

Studentima se savjetuje da preuzmu  kontrolne liste aplikacija kako bi  osigurali  svu potrebnu dokumentaciju  te istu  poslali u   boji  skeniranu u  prilog. Kandidati su obavezni prijave slati prije 1.  decembra 2015. godine. Skenirana  kopija   se može poslati na [email protected]~~V.

Primjena razmjena i potrebna dokumentacija može se preuzeti sa linka ispod:

http://exchange.ssu.edu.tr/?incomingexchange