Prečice

Dec 14, 2016

Dan Klubova BURCH univerziteta

Dan Klubova BURCH univerziteta u organizaciji SAP-a (Student Ambassador Program), održat će se sutra, četvrtak, 15. decembra, 2016. godine od 11:00 do 14:00 sati, prizemlje (ulaz u B zgradu).


- prezentovanje štandova za svaki klub
- poseban štand za prodaju hrane od koje prihod ide u humanitarne svrhe (cijeli dan)
- poseban štand za ideje za nove klubove