Prečice

Diplome BURCH univerziteta priznaju svi, a s posebnim uvažavanjem tretiraju Fullbright i DAAD fondovi
Sep 02, 2016

Diplome BURCH univerziteta priznaju svi, a s posebnim uvažavanjem tretiraju Fullbright i DAAD fondovi

Interes javnosti danas je pobudila agencijska informacija koju su prenijeli neki domaći mediji, a vezano za odluku vlasti u Republici Turskoj o „opozivu diploma“ na pojedinim univerzitetima.


Zbog navedenog ispred Rektorata BURCH univerziteta obavještavamo javnost da naša visokoškolska ustanova djeluje po regulativi propisanoj od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo te da nas odluke donesene u drugim država niti obavezuju, niti možemo uticati na njih. Isto tako želimo još jednom naglasiti da BURCH  univerzitet nije ni u kakvoj formalnoj ili vlasničkoj vezi sa bilo kakvim pokretima ni pojedincima niti u akademskim planovima i programima našega rada postoji bilo kakav predmet koji se tiče teološkog ili sličnog sadržaja što bi moglo ukazivati na formalnu povezanost BURCH  univerziteta te stoga asociranje naše visokoškolske ustanove sa terminom "Gulenov univerzitet" smatramo neosnovanim. Zvanje ponosnog svršenika BURCH univerziteta do sada je ponijelo 896 akademskih građana naše i mnogih drugih zemalja svijeta. Neki od njih su stekli pravo na DAAD i Fullbright stipendije te su svoju akademsku karijeru nastavili u zemljama koje u svijetu prednjače na polju naučno-istraživačkog rada. Priliku koristimo da sve naše bivše studente i sadašnje akademske ambasadore Bosne i Hercegovine širom svijeta pozdravimo i poželimo puno uspjeha u daljem radu. Svim zainteresovanim građanima poručujemo da su vrata Burč univerziteta uvijek otvorena svima sa ciljem predstavljanja našeg rada i budućih planova.