Prečice

Sastanak Upravnog odbora Burč univerziteta - 24. Novembar 2016. godine
Nov 24, 2016

Sastanak Upravnog odbora Burč univerziteta - 24. Novembar 2016. godine

Upravni odbor Burč univerziteta je održan 24. novembra, 2016. godine, u 16:00 sati u konferencijskoj Sali Burč univerziteta


Imenovani su novi članovi nakon promjene u upravljačkoj strukturi Burč univerziteta i Bosna Sema institucija. Broj članova Upravnog odbora je sedam, broj imenovanih članova od strane univerziteta je četiri člana shodno poštivanju principa akademske autonomije, a broj članova imenovanih od strane osnivača tri.

Ukupno je na sastanku prisustvovalo 7 članova, gdje je usvojeno pet tačaka dnevnog reda sa 41. Sjednice Upravnog odbora.