Prečice

Program iz pedagoško – psihološke i didaktičko-metodičke grupe predmeta
Feb 19, 2018

Program iz pedagoško – psihološke i didaktičko-metodičke grupe predmeta

Visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet vrši upis kandidata na program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta za sticanje osnova pedagoškog znanja i vještina koje predstavljaju preduslov sa samostalno izvođenje nastave.


Visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet

K O N K U R S
za prijem kandidata na program iz

pedagoško – psihološke i didaktičko-metodičke grupe predmeta

Visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet vrši upis kandidata na program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta za sticanje osnova pedagoškog znanja i vještina koje predstavljaju preduslov sa samostalno izvođenje nastave.

Program uključuje sljedeće predmete:

  • PEDAGOGIJA
  • PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA
  • METODIKA NASTAVE I
  • DIDAKTIKA

Cijena za domaće student: 700,00 KM

Cijena za strane student: 500,00 EUR

Realizacija nastave će trajati od 12.03.2018. do 02.06.2018. godine

Nastavan će se održavati petkom (iza 16:00) i subotom.

Nastava će se izvoditi na engleskom i bosanskom jeziku, ovisno o zahtjevu i broju kandidata. Kandidati koji uspješno ispune obaveze predviđene programom, dobit će certifikat na engleskom i bosanskom jeziku, koji je preduslov za polaganje stručnog ispita.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za prijem kandidata na program iz pedagoško – psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na: [email protected] ili na broj +387 33 944 440