Prečice

Šesti međunarodni studentski simpozij koji se održava na Burch univerzitetu
Mar 19, 2019

Šesti međunarodni studentski simpozij koji se održava na Burch univerzitetu

Događaj se održava 11. aprila 2019. godine, na Burch univerzitetu, u organizaciji Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke u partnerstvu s Britanskim vijećem, FH Burgenland, Studentskim parlamentom Internacionalnog Burch univerziteta i Studentskom zajednicom Pedagoško-humanističkog fakulteta.


Rok za podnošenje prijava je 1. april. Više informacija možete pronaći na linku http://studentsymposium.ibu.edu.ba