Prečice

Dec 21, 2011

Ambasador Švedske posjetio IBU

Švedski ambasador u BiH posjetio je Internacionalni Burč univerzitet i ljubazno upoznao studente i akademsko osoblje sa državom visokog BDPa, inovacija, kvalitetnih automobila, okolišnom osvještenošću, prilikama za sticanje obrazovanja i implementiranom politikom spolne jednakosti.


Nj. E. gdin. Boze Hedberg, (Bosse Hedberg) ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini donio je sa sobom dio svoje države i podijelio ga sa studentima i profesorima na svom predavanju ''Sve o Švedskoj'', održanom 20. decembra u Univerzitetskom kampusu.

Kratak uvod o dobrim i lošim historijskim periodima, gdin. Boze je objasnio da Švedska nije bila uključena u bilo kakav konflikt već od 1814. godine i da je to jedan od osnovnih razloga njenih visokih razvojnih standarda.

Drugi dio uspjeha direktno se veže za ogromna ulaganja u javno obrazovanje, čiji je sistem u pragmatičnoj vezi univeziteta sa industrijskim sektorom, gdje je akcent na stručna usavršavanja i usmjeravanja studenata, što im obezbjeđuje neophodno iskustvo za tržiste rada.

U vezi sa industrijom, gdin. Boze je spomenuo nekoliko švedskih kompanija priznatih u svijetu, kao što je Ericsson, H&M, Volvo koje se nose jako dobro sa današnjom ekonomskom krizom. Također, bio je to trenutak da se pomenu i neki od švedskih izuma; telefonski aparat, dinamit, parna turbina, šibice i brodski propeler.

Gdin. Boze je objasnio i Švedsku kao monarhiju, gdje kralj nema stvarnu moć i da je Vlada Švedske sastavljena od osam partija, sa Koalicijom desničara i liberala trenutno na vlasti, koji se brinu za provedbu dobro poznatog ''Švedskog modela'' demokratije. Vlada je gotovo ravnopravno podjeljena između muških i ženskih članova, što predstavlja dobar primjer implementacije spolne jednakosti.

Važna stvar u Švedskoj je održivi razvoj vezan za brigu o okolišu, sa reciklažom kao sastavnim dijelom života a primjer obavezne takse koja se naplaćuje za ulazak u centar grada sa automobilom, govori u svoje ime, sugerišući upotrebu ekološkog javnog prevoza, biciklizam i šetnju.

Kombinacija pomentih faktora obezbjeđuje masivan BDP od 50 000 $ po glavi stanovnika i objašnjava popularnost Švedske u imigrantskim krugovima,  sa etiketom ''obećane zemlje''.

Diskusija sa studentima odnosila se na pitanje odnosa BiH i Švedske, gdje je gdin. Boze rekao da je njegova država  treća u redu donatora i investitora u BiH, te da je naša država u vrhu prioriteta Švedske, dijelom i zbog  75 000 bosanaca koji žive u njoj.

Nakon što su studentima podijeljenje brošure o prilikama studiranja u Švedskoj i načinima aplikacije za stipendije, Nj. E.  gdin. Boze Hedberg je ispraćen aplauzom i zahvalnicom, upriličenom od strane prof. dr. Azamat Akbarova, Šefa odsjeka za engleski jezik Univerziteta, oraganizatora ovog predavanja.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf