Prečice

Dec 21, 2011

Održano predavanje na temu Fonologija engleskog jezika

Profesor emeritus dr. Lada Šestić danas je održala predavanje iz Fonologije engleskog jezika, u Kampusu intrenacionalnog Burč univerziteta, u organizaciji Odsjeka za anglistiku.


Profesor emeritus dr. Lada Šestić sa Univerziteta u Sarajevu ljubazno je prihvatila poziv da podijeli svoje enormno iskustvo na polju fonologije engleskog  jezika sa studentima Intrenacionalnog Burč univerziteta. Gđa Šestić je profesor sa iznimnom akademskom pozadinom, dobitnik  je Fulbright-ove stipendije na Berkley univerzitetu u SAD-u, sa specijalizacijom na Univerzitetu u Londonu i mongobrojnim objavljenim djelima sa ovog polja.

Profesorica Šestić, naglasila je važnost izgovora u procesu učenja engleskog jezika koji direktno utiče na rezultat komunikacijskog procesa, objašnjavajući da postoje dva tipa u izgovoru engleskog jezika:

1.   Britanski tip izgovaranja

2.   Standardni američki tip izgovaranja

Gđa Šestić  objašnjava da studenti trebaju odlučiti koji tip žele koristiti u svojoj komunikaciji ali da nikada ne trebaju miješati tipove i da posebno trebaju obratiti pažnju pri korištenju različitih rječnika engleskog jezika jer se, zbog same različitosti dva pomenuta tipa izgovora, razlikuju i notacijski simboli. Kao standard, koristi se Intrenacionalni fonetski alfabet.

Svi prisutni su detaljno upoznati sa fonemima, znakovima naglašavanja, notacijskim simbolima i ostalim pojmovima iz fonetike i fonologije, kroz praktične primjere iz svakodnevne komunikacije na engleskom jeziku, gdje pogrešan izgovor može izazvati konfuziju i krajnji nesporazum.

Završetak predavanja bio je rezervisan za neizbježnu dodjelu simbolične zahvalnice za divan čas, koja je uručena od strane Šefa odsjeka za engleski jezik Internacionalnog Burč univerziteta.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf