Prečice

Dec 23, 2011

Priče studenata IBU na Al Jazeera TV

Internacionalni Burč univerzitet jučer je posjećen od Al Jazeera Balkan TV stanice.


Prethodno najvaljena posjeta Al Jazeera Balkan Internacionalnom Burč univerzitetu, upriličena je jučer i rezultirala sa mnogo snimljenih kadrova. Kao dio priče o stranim studentima, prva stanica Al Jazeera Balkan bio je Internacionalni Burč univerzitet, sa svojim multikulturnim i multinacionalnim okruženjem, pogodan za realizaciju ovakvog projekta.

Predvođeni asistent producentom Harunom Karčićem, novinarkom Adisom Ruždić i kamermanom, bili su zainteresovani za način na koji se studenti nose sa stranom državom, stranim jezikom i na koji način se socijaliziraju u takvom društvu, pokušavajući napraviti priču običnog čovjeka.

Neki od studenata su intervjuisani, elaborirajući svoj izbor studiranja u Bosni i Hercegovini i na Burč univerzitetu kao i svoje planove za budućnost i da li oni uključuju dalji boravak u BiH. Atmosfera je, kao i uvijek u divanu Burč, bila krajnje opuštena i ugodna.

Fokus projekta je bio  običan dan, koji studenti proživljavaju svakodnevno, njihova okupljanja na hodnicima, druženja, razgovori u kafeu i internatu i pohađanje njihovih predavanja.

U završnom dijelu posjete, intervjuisan je i  Rektor Univerziteta prof. dr. Huseyin Padem, gdje su se tražili odgovori na generalna pitanja o Univerzitetu i planovima za budućnost . Razgovor je završen ugodnim razgovorom na aktuelne teme i željom za budućom saradnjom.

Koliko su nam mogli reći, snimljeni materijal bi trebao biti u programu danas, u terminu od 18:00 kao i na internetu, sa svim detaljima posjete. Bila je to prilika za studente da iznesu svoje mišljenje i stavove, kao i da saznaju kako je biti uposlen u uspješnoj internacionalnoj informativnoj kompaniji.

 

Print: doc, pdf