Prečice

Dec 15, 2011

Apsolventska radionica

Radionica za mlade akademike i postdiplomce Internacionalnog Burč univerziteta, održana je od 12. do 14. decembra u prostorijama Univerziteta, organizovana od strane Vijeća postdiplomskog studija.


Domaćin radionice bio je Predsjednik vijeća posdiplomskog studija dr. sci. Ugur Ergun, kojem je bila čast predstaviti goste predavače prof. dr. Che Husna Azhari, Direktor centra za korporativno planiranje i vođstvo i prof. dr. Wan Mohtar Wan Yusoff, Direktor odjela za biologiju i biotehnologiju, sa Nacionalnog univerziteta Malezije.

Atraktivna tema Istraživački projekt: Planiranje teze i pisanje publikacija visokog učinka, naišla je na visok interes kod apsolvenata i pohađalaca postdiplomskog studija.

Nakon par uvodnih riječi i objašnjenja o suštini i važnosti publiciranja, predavači su podijelili tehničke savjete  sa učesnicima o pisanju na engleskom jeziku, sa kratkim testom, nakon čega je uslijedila evaluacija učinjenog.

Visok stepen interaktivnosti, mogućnost rasprave o ličnim radovima i idejama, rasprave o ličnim magistarskim i doktorskim tezama, pretvorio je kurs u pravu publikacijsku radionicu.

Poslednji dan bio je rezervisan za rad na jednoj kompletnoj tezi, sa akcentom na stil i format pisanja, bibliografiju, sa kreativnom grupnom prezentacijom.

Pri završetku događaja, pored usvojenog znanja o ukupnom procesu planiranja i pisanja publikacijske teze, svaki od učesnika radionice je dobio certifikat za uspješno savladan publikacijski  kurs. Gosti predavači, su ispraćeni velikim aplauzom učesnika, uz pismene zahvalnice za saradnju i želju za nastavkom kooperacije između Nacinalnog univerziteta Malezije i Internacionalnog Burč univerziteta.

 

Print: doc, pdf