Prečice

Dec 29, 2011

Održan seminar ‘’Balkanlar’da TIKA’’

Studenti su imali priliku upoznati rad TIKA agencije i saznati koliko je važna saradnja između balkanskih država.


 

Dr. Zülküf Oruç, koordinator za Bosnu i Hercegovinu u Tuskoj internacionalnoj agenciji za kooperaciju i razvoj (TIKA) , održao je seminar organizovan od strane Odsjeka za orijentalnu filologiju, 29. decembra.

Gdin Oruç je svoje izlaganje započeo sa  osvrtom na historiju, od perioda Osmanskog carstva pa do raspada Jugoslavije, govoreći da je taj događaj uticao na promjenu u političkom pristupu prema cijelom balkanu.

Drugi dio predavanja odnosio se na TIKA agenciju, kao razvojnu agenciju i produženu ruku turskih vanjsko-političkih odnosa. Gdin Oruç je detaljno objasnio projekte TIKA-e, na polju ekonomskog razvoja, politike rada i zaštite okoliša, koji se realizuju širom svijeta, pošto Agencija ima svoje poslovnice u Africi, Aziji i u balkanskim državama također.

Privučeni prilikom za rad u internacionaloj agenciji, studenti su postavljali pitanja o kriteriju i načinu zaposlenja i svim detaljima oko testova za zaposlenje u TIKA-i.

Na kraju seminara Gdinu Oruçu je uručena zahvalnica i simboličan poklon, koji mu je predao prorektor za međunarodnu saradnju, ass. prof. dr. Teoman Duman.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf