Prečice

Nov 30, 2011

Održano predavanje na temu „Tržište kapitala“

Portfolio menadžer i investicijski savjetnik gdin Alem Laličić jučer je održao predavanje na temu „Tržište kapitala“ u organizaciji Poslovnog kluba (BDC).


Predavanje gdin Laličića je privuklo pažnju brojnih profesora Ekonomskog fakulteta i znatiženljnih studenata, gdje je predavač objasnio kako postati  portfolio menadžer, šta radi portfolio menadžer u fondu, te procese odvijanja transakcija.

Predavač se u toku daljeg predavanja dotakao i tipova investicijskih fondova  u FBiH, tržišne kapitalizacije ali i podijelio nešto iz ličnog iskustva  na polju investicija, ukazujući na  dinamiku posla  koji iziskuje veliku pažnju usmjerenu na praćenje lokalnih i svijetskih berzi.

Na samom kraju  gdin Laličić je skrenuo studentima pažnju na rizik koji donosi svaki potez na berzi, kao i na važnost moralnih i etičkih principa u poslu.

Po završetku predavanja predsjednik BDC kluba,  u ime Univerziteta, zahvalio se gdinu Laličiću i uručio mu mali poklon.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf