Prečice

Dec 29, 2011

Druženje studenata Anglistike

29. decembra, pred Novu godinu, studenti sa svojim profesorom dr. Azamat Akbarovom, organizovali su specijalno okupljanje.


Cilj okupljanja je bila evaluacija prvog semestra i podjela utisaka i usvojenog znanja sa proteklog ESP kursa. (English for Specific Purposes - engleski za specijalne prilike)

ESP kurs se nije oslanjao na klasično usvajanje teorije. Studenti su imali priliku unaprijediti četiri osnovne vještine (slušanje, govor, pisanje, čitanje) kroz različite vježbe, domaće zadatke, praktičan razgovor i video materijale. Zahvaljujući ESP kursu, studenti su imali priliku da unaprijede svoj vokabular što će im biti korisno u njihovim budućim profesijama.

Da bi događaj bio ugodniji, studenti su uključili ketering pa se okupljanje pretvorilo u opušteniju diskusiju, razmjenu mišljenja i iznošenje svojih planova za budućnost, gdje je dr. Azamat Akbarov iskazao svoju zahvalnost svim studnetima.

Na kraju možemo slobodno reći da su dosadašnji ciljevi studenata ostvareni, da bi se mogao slaviti kraj semestra, što će studente dodatno ohrabriti za efikasnu pripremu finalnih ispita.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf