Prečice

Mar 23, 2012

Druženje rektora sa stranim studentima

Univerzitet je organizovao večeru sa međunardnim studentima i idejom saznanja njihove percepcije boravka u kampusu.


23. marta, prof. dr. Hüseyin Padem, rektor Univerziteta i gdin Sait Dinç, šef Službe za sport, kulturu i zdravlje, pozvali su grupu stranih studenata na druženje, uz večeru i razgovor o njihovim akademskim i ličnim pitanjima.

Studenti nisu krili zadovoljstvo što mogu otvoreno razgovarati sa svojim rektorom, na teme vezane za predavanja, studentski život, studentske aktivnosti i stvari koje bi željeli imati u kampusu u budućnosti.

Rektor je naglasio važnost svakog stranog studenta, koji svojom različitošću u kulturi i običajima obogaćuje našu zajednicu. Gdin rektor i gdin Dinç su se složili da studiranje u stranoj zemlji sa sobom nosi određenu težinu, usljed odvojenosti od svojih najbližih i ponovili da student mogu računati na kompletan menadžment Univerziteta, u svakoj prilici.

Na kraju druženja utvrđeno je da će, zajednički rad, sigurno rezultirati dodatnim unaprijeđenjem opštih uslova studiranja i boravka u kampusu.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf