Prečice

Apr 03, 2012

Odsjek za anglistiku posjetio QSI Internacionalnu školu u Sarajevu

29. marta, na poziv direktorice gđe Karin Noll, studenti postdiplomskog studija Ulku Ayhan i Zeynep Arslan sa šefom Odsjeka doc. dr. Azamatom Akbarovom, posjetili su QSI Internacionalnu školu u predgrađu Vogošće.

Škola je licencirana od strane Asocijacije škola i koledža Pensilvanije, SAD, i nudi kvalitetno obrazovanje djeci stranaca, koja poslije nemaju nikakvih problema sa nastavkom svog školovanja u matičnim zemljama. Svakako, program se nudi i domaćim učenicma koji žele ostale nivoe svog školovanja završiti van granica BiH.

ž

Posjeta je bila istraživačkog karaktera, gdje su se studenti željeli upoznati sa multikulturalnim konceptom nastave, nastavnih pomagala i literature, sa konačnom procjenom nivoa efikasnosti.

Delegacija Univerziteta je imala priliku upoznati šefa Nastave gdina Reza Keivanzadeh-a, i nastavnike gđu Hatidžu Sadinliju i gđu Susan Orton.

Poslije razgovora sa menadžmentom, obišli su školske prostorije, što je uključivalo jezičke laboratorije, biblioteku, muzički studio i sl.

Kraj posjete je donio simboličan poklon za gđu Noll, uručen od strane gdina Akbarova, kao i poziv za školsko osoblje za učešće na FLTAL 2012 konferenciji, koju organizuje Internacionalni Burč univerzitet.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf