Prečice

May 15, 2012

Intervju sa mentorom zlatnih momaka

Prof. dr. Abdulhamit Subaşı, mentor naših studenata koji su osvojili zlatne medalje na Infomatrix takmičenju, dao je intervju za našu internet stranicu


Dekan Fakulteta za inžinjering i informacijeske studije Internacionalnog Burč univerziteta i mentor naših zlatnih momaka Sabahudina Husića i Dženisa Ejupija, prof. dr. Abdulhamit Subaşı, odgovorio je na naša pitanja vezana za njihov projekat’’Dry Neural Array’’. Podsjećamo, projekat je osvojio prvo mjesto na Infomatrix takmičenju u Bukureštu, Rumunija, održanom od 03. do 07. maja 2012.

- Profesore Subaşı, kako je sve počelo, kako ste shvatili da Vaši studenti trebaju raditi na ovakvom projektu?

- Pa, radilo se na nekoliko različitih projekata, Sabahudin je već imao srebrnu medalju sa Infomatrix takmičenja i ja sam shvatio da bi on i Dženis kao programer, trebali početi istraživati i raditi na signalima moždanih valova (elektroencefalografski signali) kao in a direktnoj vezi mozga i kompjutera (BCI – Brain Computer Interface). -

- Koliko je trajao razvoj ovog projekta i koji je bio prvi korak u realizaciji?

- Studentima sam dao svoje naučne radove na tu temu i uputio ih na korisne izvore informacija, to je bio prvi korak. Ukupan proces razvoja je trajao skoro godinu dana. -

- Kako je izgledala finansijska strana projekta? Kako ste nabavili potrebne materijale?

- Moram istaći da je Univerzitet pružio potpunu finansijsku prodršku projektu. Neke dijelove smo morali naručivati iz SAD-a i Kine.

- Razmišljate li već o budućim projektima sa Sabahudinom i Dženisom ili sa drugim studentima Fakulteta za inžinjering i informacijske studije?

- Smatram da su njih dvojica sada u stanju da sami donose odluke i vode projekt u pravom smjeru. Svakako, uvijek ću biti tu za svoje studente. S druge strane, postoji još mnogo projekata kojima je mentorstvo neophodno. -

- Za kraj, kakva bi bila Vaša poruka mladim istraživačima i naučnicima?

- Marliv, konstantan rad i vjerovanje u ideju su ključni. Internacionalni Burč univerzitet i svo naše osoblje će sigurno podržati svaki kvalitetan naučni projekat, čak i ako dolazi iz neke druge sredine. -

 

Print: doc, pdf