Prečice

Apr 17, 2012

Posjeta ambasadi Republike Hrvatske u BiH

Šef Odsjeka za engleski jezik posjetio je ambasadu Republike Hrvatske u Sarajevu i razgovarao o zajedničkim interesima sa zamjenikom ambasadora


Doc. dr. Azamat Akbarov se sastao sa gđom Majom Foretić – Pećnik, zamjenicom hrvatskog ambasadora u BiH, 16. Aprila 2012. Gđa Pećnik i gdin Akbarov su održali sastanak koji će osnažiti buduću relaciju i partnerstvo dvaju strana.

Gdin Akbarov je predstavio Internacionalni Burč univerzitet, sa akcentom na aktivnosti Odsjeka za engleski jezik i nadolazeću konferenciju FLTAL 2012, gdje je broj učesnika konferencije iz Hrvatske u porastu. Obje strane su se složile da bi trebalo organizovati više posjeta gostujućih profesora, kako bi se ojačala edukacijska veza sa Hrvatskom.

Sastanak je bio više nego produktivan a na samom kraju, gdin Akbarov je pozvao gđu Pećnik i Nj. E. Tončija Staničića, hrvatskog ambasadora u BiH, da posjete ceremoniju otvaranja FLTAL 2012 konferencije.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf