Prečice

Apr 27, 2012

Odsjek za engleski jezik posjetio kancelariju EU u BiH

24. aprila, grupa studenata Odsjeka za engleski jezik sa šefom Odsjeka gdinom Azamat Akbarovom, posejtili su ured Evropske unije u BiH, gdje su ih primili gđa Elisabet Tomasinec, Politički savjetnik, gđica Dženita Namgalija i gdin Saša Kulukčija.

Prilikom posjete, studenti su imali priliku upoznati se sa EU kao pojmom i ostalim njenim stavkama, u okviru upriličene prezentacije pod nazivom ''Proces stabilizacije i pridruživanja''.

Za studente je bilo pomalo iznenađujuće saznanje gdje se BiH nalazi u procesu pridruživanja EU, te gdje su na tom putu ostale zemlje iz regiona.

Gostima je pružena šansa da postavljaju željena pitanja, pa su uspjeli saznati mnogo više o trenutnoj političkoj situaciji u BiH.

Posjeta je završena u ugodnoj atmosferi, gdje je gdin Akbarov uručio pokon u ime Intetrnacionalnog Burč univerziteta kao i poziv domaćinima za skoru FLTAL 2012 konferenciju.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf