Prečice

May 21, 2012

Posjeta Predsjednika Istanbulske trgovinske komore

Prošle sedmice, predsjednik Istanbulske trgovinske komore, zamjenik predsjednika Izvršnog odbora i jedan od članova Parlamenta Republike Turske, posjetili su Internacionalni Burč univerzitet i sastali se sa rektorom.


Dr. Murat Yalçıntaş, predsjednik Istanbulske trgovinske komore, gdin Şekib Avdagiç zamjenik predsjednika Izvršnog odbora komore i gdin Nureddin Nebati, član Parlamenta Republike Turske, sastali su se sa rektorom prof. dr. Hüseyin Pademom u četvrtak, 17. 05. 2012. godine.

U početku sastanka,  uvaženi gosti su imali priliku saslušati informacije o Univerzitetu, obrazovnoj politici, misiji u Bosni i Hercegovini, kao i o planovima Univerziteta.

Drugi dio posjete se odnosio na diskusiju o bitnim stvarima vezanim za stažiranje i sticanje radnog iskustva naših studenata, gdje bi Istanbulska trgovinska komora bila jedna od ključnih instanci za realizaciju.

Posjeta je zaključena sa obostranom željom za jačanje međusobnog odnosa, koji će u konačnici sigurno koristiti svim studentima Internacionalnog Burč univerziteta i pomoći u razvoju njihove karijere.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf