Prečice

May 31, 2012

Uvodničar Dr. Hal Langford održao predavanje na ISSD 2012

Jedan od uvodničara Trećeg međunarodnog simpozija o održivom razvoju (ISSD 2012), dr. Hal Langford održao predavanje danas


Danas je Internacionalni Burč univerzitet  imao čast  ugostiti, eksperta u poslovanju i upravljanju, dr. Hal Langford-a sa Univerziteta Texas A&M Commerce, SAD, koji je održao zanimljivo predavanje o aktivnom učešću menadžmenta u ukupnom procesu održivog razvoja.

Predavanje dr. Langford-a otvorilo je drugi dan ISSD 2012 simpozija, a sesije će se nastaviti tokom cijelog dana. Nakon uvodne sesije, oba uvodničara dr. Langford i dr. Hasan, dobili su plakete koje im je u znak zahvalnosti za doprinos uručio prof. dr. Hüseyin Padem, rektor Univerziteta.

Simpozij će zvanično biti zatvoren večeras, oko 19:00 sati, kada će uslijediti koncert za sve učesnike, organizovan u konferencijskoj sali Univerziteta.