Prečice

Jun 05, 2012

IBU Diploma priznata u Turskoj

Student prve generacije diplomaca, Emre Faik Findik dobio je ekvivalenciju diplome stečene na Odsjeku za informacijske tehnologije


 

Emre Faik Findik jedan je od studenata prve generacije, upisanih na Internacionalni Burč univerzitet u akademskoj 2008/2009. godini. Tri godine nakon toga, Findik je dobio diplomu na Fakultetu za inžinjering i informacijske studije, Odsjeku za informacijske tehnologije, i to kao jedan od tri najbolja studenta u svojoj klasi. Nakon diplomiranja Findik je u Turskoj podnio zahtjev za priznavanje diplome pri Vijeću za visoko obrazovanje Republike Turske.


Nakon procesa koji je trajao 8 mjeseci, Emre Faik Findik dobio je dokument kojim se potvrđuje da je diploma stečena na programu Informacijske tehnologije Internacionalnog Burč univerziteta, ekvivalentna programima na turskim institucijama za visoko obrazovanje, u skladu sa zakonom br. 2547, članci 3. i 7. i odluci Izvršnog komiteta za visoko obrazovanje od 9. maja 2012.


Sva pitanja vezana za proces priznavanja diploma i njegova iskustva možete uputiti Emre-u preko Twitter računa @ emrefaik.


Za uvid u ekvivalenciju diplome kliknite ovdje.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf