Prečice

Jul 03, 2012

M. Kurşad Özlen odbranio doktorsku disertaciju

Doc. dr. M. Kurşad Özlen je odbranio doktorsku disertaciju danas, 03. jula, što je bio jedan od uslova sticanja doktorskog zvanja. Njegov mentor na tezi Assessing Knowledge Management System Adoption and Effectiveness in Individual Decision Making je bila prof. dr. Meliha Handžić, profesor Ekonomskog fakulteta na Internacionalnom Burč univerzitetu.

Nakon konciznog izlaganja o svojoj tezi, gdin Özlen je uspješno odgovorio na pitanja komisije koju su činili: Prof. dr. Aida Habul, profesorica sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Meliha Handžić, prof. dr. Abdulhamit Subaşı, predsjednik komisije, prof. dr. Uğur Ergun i doc. dr. Teoman Duman.

Pored ostalog osoblja, rektor Univerziteta prof. dr. Hüseyin Padem je prisustvovao odbrani i ponosno je čestitao gdinu Özlen-u na uspješno okončanom trogodišnjem radu, koji je rezultirao prvom doktorskom disertacijom odbranjenom na Internacionalnom Burč univerzitetu.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf