Prečice

Jul 17, 2012

Obrazovna i kulturalna posjeta Banjoj Luci

16. jula 2012. godine doc.dr. Azamat Akbarov, šef Odsjeka za anglistiku sa studentima, s ciljem pokretanja bilateralne akademske saradnje, posjetio je Univerzitet u Banjoj Luci


 

Dr. Željko Babić i dr. Petar Penda, Prodekan Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci zaželjeli su dobrodošlicu doc.dr. Akbarovu i njegovim studentima. Na početku sastanka i dekan Filološkog fakulteta prof. dr. Mladenko Sadžak pozdravio je delegaciju našeg Univerziteta.


Sastanak šefova odsjeka i dr. Pende, usmjeren je na pokretanja saradnju između dva bosansko hercegovačka univerziteta. Otkriven je zajednički interes i saradnja na organizaciji konferencija, objavljivanju literature, programima razmjene studenata i drugih aktivnosti iz područja filologije i primijenjene lingvistike, podučavanja engleskog jezika i književnost.


Šefovi odsjeka usaglasili su osnove za saradnju, kako bi se poboljšali učenje i akademsko istraživanje na oba univerziteta, a na kraju sastanka razmijenjene su publikacije i pokloni.


Drugi dan posjete, IBU delegacija obišla je najveći katolički samostan Trapista, "Trapista Marija Zvijezda" u Banjoj Luci, gdje ih je ljubazno dočekao glavni svećenik samostana. Kasnije su posjetili i gradove Kotor Varoš, Doboj i Zenicu, uključujući i Univerzitet u Zenici.
 

Print: doc, pdf