Prečice

Sep 28, 2012

Saradnja za Univerzitetom Mevlana

Potpisan okvirni porazum o saradnji dva univerziteta


Prilikom nedavnog boravka u Turskoj rektor Internacionalnog Burč univerziteta, Prof. Dr. Hüseyin Padem iskoristio je i za posjetu Prof. Dr. Bahattin Adamu, rektoru Univerzitetu Mevlana u Konji. Tokom prijema u rektoratu održanog 12. septembra i kao rezultat ranijih kontakata, usaglašeni su stavovi i postignut sporazum o saradnji dva univerziteta, koji će poslužiti kao temelj u organizaciji zajedničkih konferencija, istraživačkim radovima akademskog osoblja i razmjeni studenata.


Univerzitet Mevlana u Konji moderan je i perspektivan univerzitet sa 6 fakulteta i nizom organizacionih jedinica koje imaju za cilj pružiti mogućnost za odgoj i lično usavršavanje svojih i studenata na razmjeni.
 

deprFrom2014 Print: doc, pdf