Prečice

Saradnja sa SASE
Nov 07, 2012

Saradnja sa SASE

Delegacija Sarajevske berze (SASE) danas je posjetila Internacionlani Burč univerzitet


Dr. Tarik Kurbegović, direktor i saradnici gdin Almir Mirica, izvršni direktor za prodaju i nadzor, gdin Edin Šećerović, sekretar i gdin Tahir Taslaman, šef IT odjeljenja pristigli su u kampus Univerziteta 08. novembra. Njihovi domaćini su bili prof. dr. Ali Göksu, dekan, doc. dr. Ugur Ergun, šef Odjela za posdiplomski studij i ostali predstavnici Ekonomskog fakulteta.

Gostima je priređen kratak obilazak institucije, prije zvaničnog dijela sastanka na kojem je predloženo uspostavljanje novog predmeta na Ekonomskom fakultetu, pod nazivom Tržište kapitala. U skolpu te ideje, gdin Kurbegovć je pomenuo i mogućnost otvaranja SASE centra u formi interaktivne učionice, koja bi bila opremljena potrebnom tehnologijom za praćenje promjena tržišta i istraživanje.

Razgovaralo se i o programima stažiranja IBU studenata, te sponzorisanju predstojeće konferencije a krajnji ishod saradnje biće zaključen na drugom sastanku koji je zakazan za kraj decembra 2012. godine.

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf