Prečice

Prof. dr. Alan Tonkyn održao dvije radionice
Nov 19, 2012

Prof. dr. Alan Tonkyn održao dvije radionice

Služba za naučno istraživanje i međunarodnu saradnju organizovala dvije radionice sa eminentnim profesorom


 

Dr. Alan Tonkyn, stručnjak iz oblasti primijenjene lingvistike na Univerzitetu u Readingu, 19. novembra na Internacionalnom Burč univerzitetu održao je dva veoma važna predavanja iz oblasti učenja i usvajanja stranih jezika. Studenti i predavači koji su se pridružili jutarnjoj radionici imali su priliku dobiti detaljne informacije o temi i zanimljive primjere i poređenja iz različitih svjetskih jezika.


Radionica pod nazivom "Podučavanje usmjereno na formu i komunikativni predavači jezika: Može li eksplicitno doprinijeti implicitnom” pružilo je zanimljiv pogled na šest mogućnosti po Spolskom i model usvajanja drugog jezika sa naglaskom na značenje pojmova eksplicitnog i implicitnog učenja.


Nakon jutarnje radionice za studente prvog ciklusa, rektor univerziteta, prof. Dr. Hüseyin Padem primio je prof. dr. Tonkyna i zamjenika rektora, doc.dr. Azamata Akbarova. Rektor je izrazio zahvalnost prof. dr. Tonkynu za posjetu Burch univerzitetu i učešće na radionicama gdje je iznio saznanja iz svog bogatog akademskog iskustva.


Kasnije, u popodnevnim satima, prof. dr. Alan Tonkyn sastao se sa studentima magistarskog i doktorskog studija i akademskim osobljem, te održao predavanje pod naslovom: "Istraživanje usvajanja drugog jezika: Što čini dobro istraživanje?". Predavanje je bilo od ogromnog značaja za mlade istraživače koji su na početku svog akademskog puta i željni znanja koje bi mogli primijeniti u svojim radovima.

 

Print: doc, pdf