Prečice

Održano predavanje - Politeness in Theory and Practice
Dec 14, 2012

Održano predavanje - Politeness in Theory and Practice

11. decembra, gost predavač sa Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Snezana Bilbija održala je predavanje o ljubaznom načinu komuniciranja u engleskom jeziku.

Gđa Bilbija je izjednačila principe ljubaznosti u lingvistici sa gramatičkim, navodeći osnovne izraze kao što su ‘’Please…’’ (Molim…) i ‘’ ’If you don’t mind…’’ (Ako Vam neće smetati…). Pomenuti su i često korišteni izrazi koji ublažavaju dotični zahtjev u percepciji primaoca poruke a ne održavaju se na značenje.

Obraćanje različitim idiividuama i grupama je, također, obrađeno u toku predavanja, uključujući komunikaciju sa osobama čije ime ne znamo.

Gđa Bilbija se zahvalila Kancelariji za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju na pozivu i prilici da podijeli svoje iskustvo sa našim studentima i akademskim osobljem.

 

Print: doc, pdf